Certificación de Adobe Illustrator 2021

Certificación de Adobe Illustrator 2021

PRAZAS ESGOTADAS
Xa non se aceptan novas reservas.

Que é unha certificación?

As certificacións son avaliacións oficiais deseñadas para recoñecer e validar habilidades e coñecementos que xa posúes. Non inclúen cursos de formación ou preparación, son exames que certifican o teu nivel de competencia nunha área específica no momento en que se realizan.