Amadeus

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

75 horas

CATEGORÍA

Turismo

OBXECTIVOS

Realizar as reservas dos diferentes produtos e servizos turísticos a través da utilización do programa Amadeus horas

CÓDIGO SEPE

HOTT001PO

PROVEEDOR

GDoce

Amadeus
Realizar as reservas dos diferentes produtos e servizos turísticos a través da utilización do programa Amadeus
1. Reservas aéreas.

1.1. Acceso ao Sistema.

1.2. Codificación de cidades, compañías aéreas e países.

1.3. Consulta de voos.

1.4. Elementos obrigatorios da reserva.

1.5. Elementos opcionais da reserva.

1.6. Recuperación de reservas.

1.7. Modificación de reservas.

1.8. Pasaxeiros frecuentes.

1.9. O sistema de Colas.

2. Reserva de coches.

2.1. Introdución.

2.2. Codificación de termos de coches.

2.3. Listaxe de oficinas de aluguer de coches.

2.4. Dispoñibilidade de coches.

2.5. Condicións de tarifas de coches.

2.6. Reserva de coches.

2.7. Bono de coches.

3. Reserva de hoteis.

3.1. Introdución.

3.2. Decodificación de cadeas hostaleiras e de tarifas.

3.3. Listaxe de hoteis.

3.4. Dispoñibilidade de hoteis.

3.5. Características do hotel.

3.6. Condicións de tarifas.

3.7. Reserva de hoteis.

4. Tarifas aéreas.

4.1. Conceptos básicos en tarifas aéreas.

4.2. Consulta de Tarifas para dous puntos.

4.3. Consulta da mellor tarifa.

4.4. Consulta de Tarifas para un roteiro.

4.5. Roteiro dunha Tarifa.

4.6. Clases de Reserva.

4.7. Nota da Tarifa.

4.8. Tarifas negociadas.

4.9. Cambio de moeda.

4.10. Cálculo de equipaxe extra.

5. Emisión de billetes.

5.1. Conceptos xerais e elementos mínimos na Emisión de Billetes.

5.2. Creación dunha Tarifa Automática.

5.3. Selección dunha tarifa desde unha lista de tarifas.

5.4. Mellor tarifa con cambio de reserva.

5.5. Creación dunha Tarifa Manual.

5.6. Elemento de Forma de pago.

5.7. Elemento de Comisión.

5.8. Elemento de Compañía emisora.

5.9. Emisión de Billetes.


5.10. Billetes:
Cancelación. Revalidación. Reemisión. Reembolso.

5.11. Reemisións.

5.12. Reembolsos