Análise da Rendibilidade nos Establecementos Hoteleiros

Análise da Rendibilidade nos Establecementos Hoteleiros

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

30 horas

CATEGORÍA

Turismo

OBXECTIVOS

Manexar unha ferramenta que permita diagnosticar o teu negocio e as súas oportunidades, de forma que poidas coñecer en tempo real elementos diferenciadores que permitan a implantación de melloras e a toma de decisións, logrando unha capacidade de adaptación do teu negocio a cambios promovidos por unha alerta sanitaria. horas

CÓDIGO SEPE

ADGD08

PROVEEDOR

GDoce

Análise da Rendibilidade nos Establecementos Hoteleiros
Manexar unha ferramenta que permita diagnosticar o teu negocio e as súas oportunidades, de forma que poidas coñecer en tempo real elementos diferenciadores que permitan a implantación de melloras e a toma de decisións, logrando unha capacidade de adaptación do teu negocio a cambios promovidos por unha alerta sanitaria.
1. ANÁLISE DE RENDIBILIDADE
1.1. Introdución
1.2. Conceptos básicos
1.3. Importancia da análise para o negocio de hostalaría
2. REALIZACIÓN DUNHA ANÁLISE DA RENDIBILIDADE
2.1. Beneficio e Conta de Perdas e Ganancias
2.2. Estudos de Balance. Equilibrio financeiro. Fondo de manobra
2.3. Limiar de rendibilidade
3. ANÁLISE ESTÁTICA E DINÁMICA
3.1. Concepto de rendibilidade
3.2. Rendibilidade económica
3.3. Rendibilidade financeira
4. COÑECEMENTO E APLICACIÓN DAS MEDIDAS DE RENDIBILIDADE
4.1. Beneficio sobre recursos propios
4.2. Beneficio sobre vendas
4.3. Marxe bruta sobre vendas
4.4. Beneficio sobre activos
4.5. Rendibilidade por dividendos
4.6. Tipos de marxes
5. ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL
5.1. Como #afecto o COVID 19 á rendibilidade da hostalaría?
5.2. Datos actuais da hostalaría fronte ao COVID 19
5.3. Novos retos
5.4. Normativa e adaptación
5.5. Comportamento dos clientes na era COVID 19
6.FERRAMENTAS DIXITAIS PARA A RENDIBILIDADE DO NEGOCIO
6.1. Ferramentas dixitais na era COVID 19