Animación Turística

Animación Turística

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

50 horas

CATEGORÍA

Turismo

OBXECTIVOS

Adquirir os fundamentos necesarios para organizar o departamento de animación turística, con obxecto de organizar, desenvolver e controlar as actividades de animación. horas

CÓDIGO SEPE

HOTT002PO

PROVEEDOR

GDoce

Animación Turística
Adquirir os fundamentos necesarios para organizar o departamento de animación turística, con obxecto de organizar, desenvolver e controlar as actividades de animación.
1. ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS E FUNCIONAIS

1.1. Estruturas organizativas e funcionais

1.2. Turismo para todos

1.3. Regulacións e normativas

1.4. Importancia da animación nos aloxamentos turísticos

2. A ANIMACIÓN E Os seus RESPONSABLES, Os ANIMADORES

2.1. Que é a animación? Concepto e antecedentes

2.2. Obxectivos e situación da animación turística

2.3. Os animadores, quen somos?

2.4. Clasificación, características e calidades do animador

2.5. Formación e capacitación

2.6. Ocupacións e postos de traballo

3. ELEMENTOS PARA A ORGANIZACIÓN E FUNCIÓNS DUN DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN

3.1. A organización no departamento de animación

3.2. Relacións con outros departamentos

3.3. Espazos e recursos humanos

3.4. Recursos económicos

4. A ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E CONTROL DE ACTIVIDADES

4.1. Deseño dos programas de animación

4.2. Ferramentas para a organización do programa

4.3. Tipos de programas de animación

4.4. Temporalización de programas e actividades

4.5. A avaliación nos procesos de animación

4.6. Promoción, publicidade e venda das nosas actividades

5. DINÁMICA E DINAMIZACIÓN DE GRUPOS

5.1. Grupo, fases e clasificación

5.2. Os roles no desenvolvemento do grupo

5.3. Líder e liderado

5.4. O logro de dinamizar un grupo

5.5. Que entendemos por dinámica de grupos?

5.6. Clasificación das dinámicas de grupo

5.7. Deseño e aplicación das dinámicas de grupo

5.8. Criterios para elixir a dinámica axeitada