Arquitectura BIG DATA

Arquitectura BIG DATA

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

165 horas

CATEGORÍA

Sistemas e bases de datos

OBXECTIVOS

Coñecer en profundidade as diferentes paradigmas de procesamento en sistemas Big Datas e dominar as principais tecnoloxías e a súa utilización para o deseño de arquitecturas escalables adaptadas a cada proxecto. horas

CÓDIGO SEPE

IFCT127PO

PROVEEDOR

GDoce

Arquitectura BIG DATA
Coñecer en profundidade as diferentes paradigmas de procesamento en sistemas Big Datas e dominar as principais tecnoloxías e a súa utilización para o deseño de arquitecturas escalables adaptadas a cada proxecto.
UNIDADE DIDÁCTICA 1. BATCH PROCESSING.
Hadoop.
Pig.
Hive.
Sqoop.
Flume.
Spark Core.
Spark 2. 0.
UNIDADE DIDÁCTICA 2. STREAMING PROCESSING.
Fundamentos de Streaming Processing.
Spark Streaming.
Kafka.
Pulsar e Apache Apex.
Implementación dun sistema real-estafe.
UNIDADE DIDÁCTICA 3. SISTEMAS NOSQL.
Hbase.
Cassandra.
MongoDB.
Neo4J.
Redis.
Berkeley DB.
UNIDADE DIDÁCTICA 4. INTERACTIVE QUERY.
Lucene + Solr.
UNIDADE DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE COMPUTACIÓN HÍBRIDOS.
Arquitectura Lambda.
Arquitectura Kappa.
Apache Flink e implementacións prácticas.
Druid.
ElasticSearch.
Logstash.
Kibana.
UNIDADE DIDÁCTICA 6. CLOUD COMPUTING.
Amazon Web Services.
Google Cloud Platform.
UNIDADE DIDÁCTICA 7. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS BIG.
Administración e Instalación de clústers:

Cloudera e Hortonworks.
Optimización e monitorización de servizos.
Seguridade:

Apache Knox, Ranger e Sentry.
UNIDADE DIDÁCTICA 8. VISUALIZACIÓN DE DATOS.
Ferramentas de visualización:

Tableau e CartoDB.
Librerías de Visualización:
D3, Leaflet, Cytoscape.