Atención ao alumnado con necesidades especiais

Atención ao alumnado con necesidades especiais

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

160 horas

CATEGORÍA

Saúde e nutrición

OBXECTIVOS

Apoiar a aprendizaxe, tratamento e reeducación do alumnado que presente necesidades educativas especiais horas

CÓDIGO SEPE

SSCE157PO

PROVEEDOR

GDoce

Atención ao alumnado con necesidades especiais
Apoiar a aprendizaxe, tratamento e reeducación do alumnado que presente necesidades educativas especiais
1. Apoio educativo para alumnado con necesidades especiais.
1.1.Atención á Diversidade.
1.2.Alteracións da linguaxe e da fala
1.3.Necesidades educativas especiais derivadas do estatus socioeconómico e cultural

2. A adaptación curricular como medida de atención á diversidade
2.1.Condicións para o desenvolvemento das adaptacións curriculares
2.2.O reforzo educativo
2.3.Niveis de concreción curricular
2.4.A avaliación psicopedagóxica

3. A eliminación de barreiras arquitectónicas para alumnos con necesidades educativas especiais de accesibilidade
3.1.As barreiras arquitectónicas desde o marco legal
3.2.A intervención educativa ante o neno con minusvalía física

4. Grupos de risco social na infancia.

5. Dificultades de aprendizaxe
5.1.Diagnóstico e técnicas de avaliación
5.2.O nivel neuropsicolóxico
5.3.O nivel das aptitudes intelectuais
5.4.O nivel perceptivo e de organización espazo temporal
5.5.O nivel pedagóxico
5.6.Alteracións psicomotrices

6. Tratamento e reeducación
6.1.A intervención psicolóxica nos procesos cognitivos
6.2.A intelixencia xeral.

7. Realización dun suposto práctico

8. Aulas multisensoriales en educación especial

9. Deseño dunha aula de estimulación multisensorial