Avaliación de Impacto Ambiental

Avaliación de Impacto Ambiental

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

120 horas

CATEGORÍA

Xestión de residuos

OBXECTIVOS

Adquirir coñecementos sobre o procedemento e a metodoloxía aplicable no proceso de Avaliación Impacto Ambiental (EIA). horas

CÓDIGO SEPE

SEAG021PO

PROVEEDOR

GDoce

Avaliación de Impacto Ambiental
Adquirir coñecementos sobre o procedemento e a metodoloxía aplicable no proceso de Avaliación Impacto Ambiental (EIA).
1. Introdución á avaliación de impacto ambiental.
1.1. Introdución.
1.2. Historia da avaliación de impacto ambiental.
1.3. Definicións, obxectivos e principios de Avaliación de Impacto Ambiental. Interpretacións.
1.4. Termos utilizados na avaliación de impacto ambiental.
1.5. Etapas de avaliación de impacto ambiental de proxectos.
1.6. Rede Natura 2000.
1.7. Equipo de redacción do Estudo de Impacto Ambiental.
1.8. Determinación do alcance do estudo (Scoping.)

2. Lexislación avaliación de impacto ambiental.
2.1. Introdución.
2.2. Real Decreto Lexislativo 1/2008.
2.3. Real Decreto 1131/ 1988.
2.4. Lexislación autonómica.

3. Inventario ambiental.
3.1. Introdución.
3.2. Clima.
3.3. Xeoloxía e geomorfología.
3.4. O solo.
3.5. Hidrología.
3.6. A vexetación e a flora.
3.7. Fauna.
3.8. Paisaxe.
3.9. Medio socio-económico.

4. Tipos de impactos.
4.1. Impactos sobre os elementos ambientais.
4.2. Tipos de impactos.
4.3. Identificación das accións que poden causar impacto.
4.4. Identificación de impactos.
4.5. Valoración cualitativa e cuantitativa dos impactos.

5. Metodoloxía de avaliación de impactos.
5.1. Introdución.
5.2. Estructuración da avaliación de impacto ambiental.
5.3. Contido dun ESIA.
5.4. Establecemento de medidas protectoras e correctoras.
5.5. Plan de seguimento e vixilancia.
5.6. Análise segundo elementos do medio físico.
5.7. Declaración de impacto ambiental.

6. Declaración de impacto ambiental.
6.1. Introdución.
6.2. Procedemento.
6.3. Exemplo de declaración de impacto ambiental.

7. Avaliación ambiental estratéxica plans e programas.
7.1. Introdución.
7.2. Proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica.