Comercialización de Productos Turísticos

Comercialización de Productos Turísticos

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

50 horas

CATEGORÍA

Turismo

OBXECTIVOS

Adquirir os fundamentos necesarios sobre os diferentes servizos e destinos turísticos, aplicando as técnicas de mercadotecnia necesarias para a súa comercialización horas

CÓDIGO SEPE

HOTT003PO

PROVEEDOR

GDoce

Comercialización de Productos Turísticos
Adquirir os fundamentos necesarios sobre os diferentes servizos e destinos turísticos, aplicando as técnicas de mercadotecnia necesarias para a súa comercialización
UNIDADE DIDÁCTICA 1. INTRODUCIÓN Ao TURISMO

Definición De Turismo E Turista.

O Turismo Como Fenómeno.

Breve Historia Do Turismo.

Xestión Dos Servizos Turísticos.

O Servizo Turístico, Calidade.

Casos Prácticos.

UNIDADE DIDÁCTICA 2. DESTINOS TURÍSTICOS

Definición.

Tipos De Turismo.

Clasificación Segundo O Tipo De Turismo.

Conceptos.

A Mercadotecnia E Os Destinos Turísticos.

Clasificación.

Casos Prácticos.

UNIDADE DIDÁCTICA 3. SERVIZOS TURÍSTICOS

Servizos Turísticos.

Empresas Turísticas.

Casos Prácticos.

UNIDADE DIDÁCTICA 4. XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

Definición.

Lexislación.

Características.

Normativa E Clasificación De Aloxamentos.

Casos Prácticos.

UNIDADE DIDÁCTICA 5. ECOTURISMO Ou TURISMO SOSTIBLE

Definición.

Conceptos Básicos.

Cando E Por Que Xorde O Ecoturismo?

Repercusión Internacional.

Actividade Turistica.

Educación Ecoturismo.

Casos Prácticos.