Control de accesos: Biometría

Control de accesos: Biometría

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

20 horas

CATEGORÍA

Seguridade

OBXECTIVOS

Utilizar as novas tecnoloxías e métodos aplicables no control e identificación de persoas e os equipos de control de accesos. horas

CÓDIGO SEPE

SEAD041PO

PROVEEDOR

GDoce

Control de accesos: Biometría
Utilizar as novas tecnoloxías e métodos aplicables no control e identificación de persoas e os equipos de control de accesos.
1. LEIS QUE REGULAN A SEGURIDADE INFORMÁTICA EN ESPAÑA:
CADEA DE RESPONSABILIDADE EN SEGURIDADE.
1.1. Operacións de responsabilidade na LOPD.
1.2. Niveis de seguridade en R.D. 994/1999.
1.3. Infraccións leves LOPD.
1.4. Infraccións graves LOPD.
1.5. Infraccións moi graves LOPD.

2. SEGURIDADE FÍSICA: PROTECCIÓN PERIMETRAL.

3. REXISTRO, IDENTIFICACIÓN E AUTENTICACIÓN.

4. IDENTIFICADORES.

5. BIOMETRÍA.
5.1. Historia.
5.2. Verificación impresións dixitais.
5.3. Xeometría da man.
5.4. Lectura da imaxe da palma da man.
5.5. Lectura das veas da man.
5.6. Verificación da voz.
5.7. Análise de retina.
5.8. Recoñecemento de rostros ou facial.
5.9. Verificación de firmas.
5.10. Recoñecemento pegada do pavillón auricular.

6. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS.

7. CONTROL DE ACCESOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
7.1. Uso dos autentificadores.
7.2. Control de accesos discrecional.
7.3. Control de accesos por mandato.
7.4. Control de accesos criptográfico.