Curso de Accesibilidade Web

Curso de Accesibilidade Web

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

10 horas

CATEGORÍA

Xestión comercial e Marketing

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos para mellorar as ferramentas informáticas e poder facer universal o acceso á web. horas

CÓDIGO SEPE

IFCT004PO

PROVEEDOR

GDoce

Curso de Accesibilidade Web
Adquirir os coñecementos para mellorar as ferramentas informáticas e poder facer universal o acceso á web.
1. Discapacidade.

2. Accesibilidade web. Beneficios da accesibilidade web.

2.1. Limitacións:
visuais, Motrices, auditivas, cognitivas.
2.2. Problemas de accesibilidade:

manexo, interacción, acceso aos contidos.
2.3. Características dun sitio accesible:

transformable, comprensible e navegable.
3. Uso racional dos elementos de axuda:
pautas e ferramentas.
3.1. Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web ( WCAG).
3.2. Pautas de Accesibilidade para Ferramentas de Autor ( ATAG).
3.3. Pautas de Accesibilidade para Axentes de Usuario ( UAAG).
4. Anexos.
4.1. Usabilidade.
4.2. Navegación do público.