Ecoturismo

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comenzo do curso en modalidade online o 14/11/2022 ata 23/01/2023

Duración

60 horas

CATEGORÍA

Turismo

OBXECTIVOS

Adquirir os fundamentos básicos sobre o fenómeno do ecoturismo, as técnicas para a súa planificación e os aspectos económicos sobre proxectos de ecoturismo. horas

CÓDIGO SEPE

HOTU001PO

PROVEEDOR

GDoce

Ecoturismo
Adquirir os fundamentos básicos sobre o fenómeno do ecoturismo, as técnicas para a súa planificación e os aspectos económicos sobre proxectos de ecoturismo.
1. INTRODUCIÓN.

1.1. Características do ecoturismo.

1.2. Axentes implicados no ecoturismo.

2. HISTORIA E XURDIMENTO DO ECOTURISMO.

2.1. Breve historia do ecoturismo

3. LUGARES ONDE SE DESENVOLVE.

3.1. Principais destinos e características.

3.2. Empresas adheridas.

4. O PERFIL DO ECOTURISTA.

4.1. Servizos de ecoturismo básicos e especializados.

4.2. Espazos naturais protexidos.

4.3. Itinerarios/Ecotours.

4.4. Actividades en contacto directo coa natureza

4.5. Outros servizos complementarios.

5. PROTECCIÓN DOS RECURSOS NATURAIS.

5.1. Protección ambiental e educación.

5.2. Piares da protección dos recursos naturais.

5.3. Características da protección dos recursos naturais.

6. ASPECTOS ECONÓMICOS VINCULADOS Ao ECOTURISMO.

6.1. Ecoturismo como segmento de mercado.

6.2. Deseño, márketing e comercialización de proxectos ecoturísticos.

7. ECOTURISMO COMO HERRAMIENTO DE CONSERVACIÓN.

7.1. Conservación e uso sostible do medio.

7.2. Espazos naturais e conservación da biodiversidade.

8. A PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.

8.1. A necesidade de planificar

8.2. A planificación turística: concepto e obxectivos

8.3. O proceso de planificación turística