Efectos e Consecuencias do Consumo de Drogas e Alcol na Condución

Efectos e Consecuencias do Consumo de Drogas e Alcol na Condución

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

20 horas

CATEGORÍA

Seguridade

OBXECTIVOS

Actuar con plena conciencia da necesidade de evitar o consumo de sustancias que diminúan as facultades físicas e mentais requiridas para levar a cabo unha condución segura. horas

CÓDIGO SEPE

TMVI064PO

PROVEEDOR

GDoce

Efectos e Consecuencias do Consumo de Drogas e Alcol na Condución
Actuar con plena conciencia da necesidade de evitar o consumo de sustancias que diminúan as facultades físicas e mentais requiridas para levar a cabo unha condución segura.

1. AS DROGAS E OUTRAS SUSTANCIAS. CLASIFICACIÓN.

1.1. Tipos de drogas.
1.1.1 Drogas depresoras do Sistema Nervioso Central
1.1.2 Drogas estimulantes do Sistema Nervioso Central
1.1.3 Drogas perturbadoras.
1.2. Medicamentos susceptibles de ser recetados.
1.2.1 Tranquilizantes
1.2.2 Sedantes
1.2.3 Estimulantes.
1.3. O consumo de alcol.
1.4. Outros medicamentos:

Antihistamínicos, antihipertensivos, hipoglucémicos.

2. As DROGAS:
Os seus PRINCIPAIS EFECTOS E CONSECUENCIAS NA CONDUCIÓN.

2.1. Sintomatología observable.
2.2. Consecuencias físicas e psicolóxicas do consumo de drogas e alcol a curto, medio e longo prazo.
2.3. Conducir con drogas de abuso:

efectos
2.4. Consecuencias do consumo de drogas e alcol na seguridade viaria.

3. SANCIÓNS ADMINISTRATIVAS E PENAIS POR CONDUCIR BAIXO EFECTOS DE DROGAS.

3.1. O delito de condución baixo a influencia do alcol ou drogas do art. 379.2 do Código Penal.
3.1.1. O delito de condución baixo a influencia do alcol.
3.1.2. O delito de condución baixo a influencia das drogas.
3.2. Test de Drogas e alcol da DXT. Delito de negativa a someterse ás probas
3.3. Consecuencia Xurídica do consumo de drogas e/ou alcol:
pena impoñible.
3.4.

  • Sensibilización e concienciación do perigo do consumo de drogas e alcol na condución.

Prevención de Accidentes.