Introducción a Arduino e Intelixencia Artificial para a creación de proxectos de robótica e domótica

Introducción a Arduino e Intelixencia Artificial para a creación de proxectos de robótica e domótica

curso presencial
PLAZAS AGOTADAS

Datas

10 ,15,16 e 17 de novembro de 16:00 a 20:00 Aula Cemit do Edificio Cersia

Duración

16 horas

CATEGORÍA

Novas tecnoloxias

OBXECTIVOS

Que é Arduino? Arduino converteuse nos últimos tempos nunha ferramenta fundamental para interactuar co mundo físico. A potencia destes simples dispositivos permitirache levar a cabo proxectos relacionados coa automatización, domótica, IoT, robótica...etc. Este hardware modular de baixo custo é unha solución idónea para os nosos proxectos, grazas á súa sinxeleza e a gran cantidade de información (documentación, titoriais, proxectos compartidos ...) da que dispoñemos podemos desenvolver e integrar case calquera tipo de proxecto. Resumo do Curso: Este curso de 16 horas introduce aos estudantes no mundo de Arduino, dende os conceptos básicos ata proxectos prácticos. Enfócase na programación e control de hardware. Ademais, ensina a utilizar ChatGPT para xerar código e depurar proxectos. Os participantes desenvolverán habilidades sólidas de programación e electrónica, culminando nun proxecto final que aplicará os coñecementos adquiridos no curso. horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Vermislab

Introducción a Arduino e Intelixencia Artificial para a creación de proxectos de robótica e domótica
Que é Arduino? Arduino converteuse nos últimos tempos nunha ferramenta fundamental para interactuar co mundo físico. A potencia destes simples dispositivos permitirache levar a cabo proxectos relacionados coa automatización, domótica, IoT, robótica…etc. Este hardware modular de baixo custo é unha solución idónea para os nosos proxectos, grazas á súa sinxeleza e a gran cantidade de información (documentación, titoriais, proxectos compartidos …) da que dispoñemos podemos desenvolver e integrar case calquera tipo de proxecto. Resumo do Curso: Este curso de 16 horas introduce aos estudantes no mundo de Arduino, dende os conceptos básicos ata proxectos prácticos. Enfócase na programación e control de hardware. Ademais, ensina a utilizar ChatGPT para xerar código e depurar proxectos. Os participantes desenvolverán habilidades sólidas de programación e electrónica, culminando nun proxecto final que aplicará os coñecementos adquiridos no curso.
Sesión 1 (4 Horas):
Introdución a Arduino
● Introdución á plataforma Arduino.
● Entorno de desenvolvemento Arduino IDE.
● Conexión de componentes básicos.
● Primeiros pasos coa linguaxe de programación
Arduino.
Sesión 2 (4 Horas):

Proxectos Prácticos
● Creación de proxectos sinxelos:

LED
intermitente, sensor de temperatura.
● Uso de sensores e actuadores.
● Programación de decisións lóxicas e bucles.
Sesión 3 (4 Horas):

Comunicación e Control
Avanzado
● Comunicación serie e protocolos.
● Control de motores e servos.
Sesión 4 (4 Horas):
Integración de ChatGPT e
Debugging + proxecto
● Uso de ChatGPT para a xeración de código.
● Técnicas de debugging e resolución de
problemas.
● Creación dun proxecto final con Arduino.