Introdución á Xestión Económica-Financeira do Restaurante

Introdución á Xestión Económica-Financeira do Restaurante

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

35 horas

CATEGORÍA

Hostalaría e cociña

OBXECTIVOS

Adquirir os fundamentos básicos necesarios para realizar a xestión económicafinanciera dun restaurante, aplicando os programas informáticos existentes en restauración.Adquirir os fundamentos básicos necesarios para realizar a xestión económicafinanciera dun restaurante, aplicando os programas informáticos existentes en restauración. horas

CÓDIGO SEPE

HOTR044PO

PROVEEDOR

GDoce

Introdución á Xestión Económica-Financeira do Restaurante
Adquirir os fundamentos básicos necesarios para realizar a xestión económicafinanciera dun restaurante, aplicando os programas informáticos existentes en restauración.Adquirir os fundamentos básicos necesarios para realizar a xestión económicafinanciera dun restaurante, aplicando os programas informáticos existentes en restauración.
1. PROCESO ADMINISTRATIVO E CONTABLE EN RESTAURACIÓN.

1.1. Proceso de facturación.

1.2. Xestión e control.

1.3. Rexistros contables.

1.4. Clasificación das fontes de información non rutineiras.

2. XESTIÓN E CONTROL DAS CONTAS DE CLIENTES

2.1. Control das contas de cliente e manexo de efectivo.

3. ANÁLISE CONTABLE DE RESTAURACIÓN

3.1. Análise do balance e determinación do seu equilibrio a curto e longo prazo.

3.2. Introdución e estudo da análise patrimonial, financeiro e económico.

3.3. Definición e clases de custos.

3.4. Cálculo de custos de materias primas.

3.5. Aplicación de métodos de control de consumo.

3.6. Cálculo e estudo do punto morto.

3.7. Limiar de rendibilidade.

4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN RESTAURACIÓN

4.1. Manexo dos principais programas de xestión e control de restauración.