Manipulación de alimentos de alto riesgo

Manipulación de alimentos de alto riesgo

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

25 horas

CATEGORÍA

Industria alimentaria

OBXECTIVOS

Aplicar as técnicas adecuadas de hixiene e sanidade alimentaria en manipulación de alimentos, para impedir a súa contaminación e previr posibles alteracións alimentarias naquelas especialidades de Industrias Alimentarias, Hostalería e aqueloutras para cuxo exercicio profesional necesítese. horas

CÓDIGO SEPE

INAD052PO

PROVEEDOR

GDoce

Manipulación de alimentos de alto riesgo
Aplicar as técnicas adecuadas de hixiene e sanidade alimentaria en manipulación de alimentos, para impedir a súa contaminación e previr posibles alteracións alimentarias naquelas especialidades de Industrias Alimentarias, Hostalería e aqueloutras para cuxo exercicio profesional necesítese.
1. CONCEPTUALIZACIÓN DA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
1.1. Riscos para a saúde derivados do consumo de alimentos por manipulación incorrecta.
1.2. Alteración e contaminación.
1.3. Factores que contribúen ao crecemento bacteriano.
1.4. Fuentes de contaminación dos alimentos.
1.5. Etiquetaxe dos alimentos:

Interpretación.
1.6. Lexislación aplicable sobre etiquetaxe e manipulación de alimentos.
2. ÁREAS DE HIXIENE PERSOAL
2.1. Mans.
2.2. Boca, nariz.
2.3. Indumentaria de traballo.
2.4. Fumar, comer e mascar chicle.
2.5. Feridas, rasguños e abscesos.
2.6. A saúde dos manipuladores.
2.7. Recoñecementos médicos.
3. O AUTOCONTROL NA EMPRESA:

SISTEMA DE ANÁLISE DE PERIGOS E PUNTOS DE CONTROL
CRÍTICOS ( APPCC).
3.1. Introdución.
3.2. Prerrequisitos.
3.3. Consecuencias derivadas do APPCC para os manipuladores de alimentos.
3.3.1. Os riscos da contaminación cruzada.
3.3.2. Control de temperaturas.
3.3.3. Proceso de aprovisionamento, transporte, recepción e almacenaxe de mercadorías.
3.3.4. Proceso de Preelaboración, elaboración e servizo de alimentos e bebidas.
3.3.5. Trazabilidad.
3.4. Limpeza e desinfección:

Instalacións, maquinaria, equipos e utillaje.
3.5. Control vectorial:
Desinfección, desinsectación e desratización ( DDD)
3.6. Xestión hixiénica de residuos alimentarios.
3.7. Cumprimento das instrucións de traballo nos procedementos operativos empresa (Guía de prácticas
correctas de hixiene da empresa).