Manipulación de alimentos

Manipulación de alimentos

curso presencial
PLAZAS AGOTADAS

Datas

13 de novembro. de 09.00 a 13.00 h. Lugar: Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia.

Duración

4 horas

CATEGORÍA

Industria alimentaria

OBXECTIVOS

Concienciar o alumnado sobre os perigos potenciais que leva consigo a contaminación dos alimentos. Aplicar medidas preventivas necesarias para unha correcta manipulación. Realizar unha correcta limpeza e desinfección dos utensilios e instalación. Cumprir a lexislación sanitaria vixente en materia de seguridade alimentaria. horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Asoc. Tambre

Manipulación de alimentos
Concienciar o alumnado sobre os perigos potenciais que leva consigo a contaminación dos alimentos. Aplicar medidas preventivas necesarias para unha correcta manipulación. Realizar unha correcta limpeza e desinfección dos utensilios e instalación. Cumprir a lexislación sanitaria vixente en materia de seguridade alimentaria.
1. Hixiene e seguridade alimentaria. Requisitos e marco normativo.
2. A alteración e contaminación dos alimentos.
3. As enfermidades de transmisión alimentaria.
4. Casos especiais:
os alérxenos e as alerxias e intolerancias alimentarias.
5. Prácticas correctas de hixiene e manipulación de alimentos.
6. A análise perigos e puntos críticos de control (APPCC)