Manipulación de Sustancias Tóxicas

Manipulación de Sustancias Tóxicas

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

40 horas

CATEGORÍA

Sanidade

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos básicos sobre as normas básicas en materia de prevención e seguridade no manexo de produtos tóxicos. horas

CÓDIGO SEPE

SEAD113PO

PROVEEDOR

GDoce

Manipulación de Sustancias Tóxicas
Adquirir os coñecementos básicos sobre as normas básicas en materia de prevención e seguridade no manexo de produtos tóxicos.
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA.
1.1. Os produtos químicos e a súa toxicidade.

2. COMPOÑENTES DOS PRODUTOS TÓXICOS.
2.1. Definición e descrición de Sustancias Tóxicas.

3. ASPECTOS XERAIS SOBRE PRODUTOS TÓXICOS.
3.1. Normas que aplican ás sustancias perigosas.
3.2. Toxicoloxía básica.

4. USO DE PRODUTOS TÓXICOS EN TAREFAS DE LIMPEZA

5. PRODUTOS TÓXICOS PERIGOSOS
5.1. Clasificación
5.2. Simboloxía

6. ORGANIZACIÓN DO ESPAZO
6.1. Almacenamento
6.2. Localización, Deseño e Operación

7. XESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS
7.1. Control de Sustancias Perigosas
7.2. Hixiene e Elementos de protección
7.3. Transporte de Sustancias Perigosas

8. SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
8.1. Procedementos xerais de emerxencia
8.2. Plans de emerxencia
8.3. Detección de incendio e o seu combate
8.4. Derrames e Fugas
8.5. Resposta médica
8.6. Rexistro de accidentes e incidentes
8.7. Auto inspecciones e accións correctivas
8.8. As sustancias químicas no laboratorio
8.9. Risco e almacenamento
8.10. Follas de seguridade (MSDS)
8.11. Primeiros Auxilios
8.12. Residuos e Derrames