Materiales de limpeza

Materiales de limpeza

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

30 horas

CATEGORÍA

Limpeza

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos necesarios para poder realizar unha correcta limpeza utilizando os produtos e materiais máis adecuados en función das superficies. horas

CÓDIGO SEPE

SSCI020PO

PROVEEDOR

GDoce

Materiales de limpeza
Adquirir os coñecementos necesarios para poder realizar unha correcta limpeza utilizando os produtos e materiais máis adecuados en función das superficies.
1 PRODUTOS, ÚTILES E MATERIAIS DE LIMPEZA
1.1 Conceptos xerais
1.2 Por que limpamos?
1.3 Que entendemos por sucidade?
1.4 Falemos do pH.
1.5 A teoría ou círculo de Sinner.
1.6 Normas de prevención, orde e limpeza.
2. PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO SECTOR DE LIMPEZA
2.1. Algo de historia.
2.2 O máis antigo dos deterxentes, o xabón.
2.3 Os deterxentes sintéticos modernos.
2.4 Os compoñentes dun deterxente moderno.
2.5 Clasificación dos deterxentes.
2.6 Os disolventes.
2.7 Produtos abrasivos. 2.8 A etiquetaxe dos produtos
2.9 Criterios para a elección dun produto.
2.10 Normas de prevención.
2.11 Produtos químicos.
3. PRODUTOS DE ACABADO E PRODUTOS PARA CHANS E TÉXTILES.
3.1 Diferenciar os produtos de acabado e os produtos para chans
3.2 Produtos de primeira aplicación en téxtiles.
3.3 Produtos de protección de téxtiles.
4. MATERIAIS E ÚTILES DE LIMPEZA
4.1Que entendemos por materiais e útiles?
4.2Útiles para a limpeza de cristais.
4.3 Útiles para a limpeza de chans.
4.4Útiles para a limpeza de mobiliario.
4.5 O carro de limpeza.
4.6 Normas de prevención.
4.7 Manexo seguro de útiles e ferramentas