Optimización da xestión de hoteis

Optimización da xestión de hoteis

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

25 horas

CATEGORÍA

Turismo

OBXECTIVOS

Analizar os departamentos e medidas de seguridade e hixiene dos hoteis para mellorar a xestión. horas

CÓDIGO SEPE

HOTA003PO

PROVEEDOR

GDoce

Optimización da xestión de hoteis
Analizar os departamentos e medidas de seguridade e hixiene dos hoteis para mellorar a xestión.
1. A INDUSTRIA HOSTALEIRA
1.1. Características da industria hostaleira
1.2. Tipoloxía e clasificación
1.3. Estruturas de organización
1.4. Distribución xeral dun hotel
1.5. Situación actual do sector
2. DEPARTAMENTOS OPERACIONALES DUN HOTEL
2.1. Departamento Operacional do Hotel:

Recepción
2.1.1. O departamento de aloxamento
2.1.2. O subdepartamento de reservas
2.1.3. O subdepartamento de recepción
2.2. Departamento Operacional do Hotel:

Restauración e Cociña
2.2.1. Cociña
2.2.2. Restaurante-comedor
2.2.3. O bar no hotel
2.2.4. Servizo de habitacións e mini-bar
2.3. Departamentos Operacionales do Hotel:

Conserxería, Comunicacións e Pisos
2.3.1. A conserxería dun hotel
2.3.2. A comunicación no hotel
2.3.3. Pisos
2.4. Departamentos Staff do Hotel:
Servizos Auxiliares, Lenzaría e Lavandería, Compras e Almacén
2.4.1. Servizos auxiliares
2.4.2. Lenzaría e lavandería
2.4.3. Compras e almacén
2.5. Avaliación da xestión dos departamentos operacionales dun hotel para a mellora
2.6. Técnicas de optimización nos diferentes departamentos
3. SEGURIDADE E HIXIENE EN HOTEIS
3.1. Seguridade
3.2. Seguros
3.3. Medidas a adoptar para a prevención de incendios
3.4. A hixiene no hotel
3.5. Avaliación e mellora