Primeiros auxilios e DESA

Primeiros auxilios e DESA

curso presencial
PLAZAS AGOTADAS

Datas

13 de novembro. de 09.00 a 13.00 h. Lugar: Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia.

Duración

4 horas

CATEGORÍA

Sanidade

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para abordar con seguridade situacións de emerxencia, dando Soporte Vital Básico e usando un DESA cando a vítima estea en parada cardiorrespiratoria no ámbito extra hospitalario de modo totalmente seguro. horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Asoc. Tambre

Primeiros auxilios e DESA
Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para abordar con seguridade situacións de emerxencia, dando Soporte Vital Básico e usando un DESA cando a vítima estea en parada cardiorrespiratoria no ámbito extra hospitalario de modo totalmente seguro.
1. Conduta P.A.S.
2. Soporte Vital Básico en adultos, nenos-as e lactantes.
3. Obstrución da vía aérea en adultos, nenos-as e lactantes.
4. Queimaduras.
5. Intoxicacións.
6. Feridas, traumatismos e hemorraxias.
7. Botiquín ou caixa de emerxencias.
8. Uso do desfibrilador semiautomático externo (DESA)