Programación Web con PHP (Software Libre)

Programación Web con PHP (Software Libre)

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

150 horas

CATEGORÍA

Informática e comunicacións

OBXECTIVOS

Desarrollar aplicacións web con PHP. horas

CÓDIGO SEPE

IFCD044PO

PROVEEDOR

GDoce

Programación Web con PHP (Software Libre)
Desarrollar aplicacións web con PHP.
1. INTRODUCIÓN

1.1. Introdución ao PHP.

1.2. Características da linguaxe.

1.3. Instalación de PHP, Apache e MySQL.

2. SINTAXE PHP.


2.1. Sintaxe PHP5:
Introdución.

2.2. Características da linguaxe.

2.3. Memoria e os seus tipos.

2.4. Estruturas de control.

2.5. Funcións.

3. LINGUAXE ORIENTADA A OBXECTOS PHP.

3.1. Linguaxe orientada a obxectos PHP5.

3.2. Duplicado de obxectos e polimorfismo.

3.3. Operadores, métodos e clases abstractas.

3.4. Interfaces e herdanza de interfaces.

3.5. Métodos e clases.

3.6. Tratamento de excepcións.

4. DESENVOLVER UNHA APLICACIÓN WEB CON PHP.

4.1. Como desenvolver unha aplicación Web con PHP.

4.2. Entrada de datos e seguridade.

4.3. Cookies e sesións.

4.4. Cargar arquivos.

4.5. Arquitectura.

5. BASES DE DATOS CON PHP.

5.1. Bases de datos con PHP5.

5.2. MySQL.

5.3. SQLite.


6. SISTEMA XESTOR DE CONTIDOS:
PHP-NUKE.

6.1. PHP-Nuke.

6.2. Instalación.

6.3. Administración.

7. TRABALLOS PRÁCTICOS.

7.1. INTRODUCIÓN Á CONTORNA PHP.

7.2. SINTAXE DA LINGUAXE PHP.

7.3. ORIENTACIÓN A OBXECTOS EN PHP.

7.4. DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB CON PHP.

7.5. ACCESO A DATOS.


7.6. SISTEMA XESTOR DE CONTIDOS:
PHP-NUKE