Protección de equipos na rede

Protección de equipos na rede

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

10 horas

CATEGORÍA

Sistemas e bases de datos

OBXECTIVOS

Previr os ataques da rede en equipos. horas

CÓDIGO SEPE

IFCT106PO

PROVEEDOR

GDoce

Protección de equipos na rede
Previr os ataques da rede en equipos.

1. A necesidade de protexerse na rede.
2. Os perigos posibles:

os virus informáticos.
3. As solucións:
o antivirus.
4. Outros conceptos sobre seguridade informática.
4.1. Firewall.
4.2. Spam.
4.3. Phising.
5. Actualizacións do software.