Protocolos de acoso nas empresas

Protocolos de acoso nas empresas

curso presencial
PLAZAS AGOTADAS

Datas

13 de novembro. de 10.00 a 13.00 h. Lugar: Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia.

Duración

3 horas

CATEGORÍA

Prevención e igualdad

OBXECTIVOS

Identificar e coñecer os mecanismos e actuacións para previr, detectar e resolver situacións de acoso no traballo. horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Asoc. Tambre

Protocolos de acoso nas empresas
Identificar e coñecer os mecanismos e actuacións para previr, detectar e resolver situacións de acoso no traballo.
1. Que son as violencias sexuais.

2. Normativa básica e novidades.

3. Protocolos de acoso como mecanismo de prevención e actuación nas empresas.