Redacción Publicitaria

Redacción Publicitaria

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

120 horas

CATEGORÍA

Imaxe e son

OBXECTIVOS

Manexar a linguaxe publicitaria para a redacción de anuncios para todos os soportes (tradicional e on-line). horas

CÓDIGO SEPE

IMSV030PO

PROVEEDOR

GDoce

Redacción Publicitaria
Manexar a linguaxe publicitaria para a redacción de anuncios para todos os soportes (tradicional e on-line).
1. VISIÓN XERAL DA REDACCIÓN PUBLICITARIA.
1.1. REDACCIÓN PUBLICITARIA COMO VENDA.
– Características específicas da redacción publicitaria.
– Obxectivos da redacción publicitaria.
– Condicionantes
– Evolución histórica da redacción en anuncios.
1.2. A REDACCIÓN PUBLICITARIA COMO CREADORA DE CONCEPTOS PUBLICITARIOS.
– Redacción do briefing e o contrabriefing.
– A estratexia de comunicación.
– O copy strategy.
– O concepto de comunicación.
– O slogan.

2. REDACCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS CONVENCIONAIS.
2.1. O LABOR DO COPYWRITER Ou REDACTOR CREATIVO.
2.2. PARTES TEXTUAIS EN ANUNCIOS PARA PRENSA E REVISTAS.
– O titular.
– O body copy.
– Pretitular, subtitular e peche.
– Flashes promocionais e textos legais.
– O texto como elemento gráfico.
2.3. PARTES TEXTUAIS DOS ANUNCIOS DE EXTERIOR.
– Valos.
– O cartel.
– Soportes de publicidade urbana.
– Publicidade exterior alternativa.
– Eventos.
– Postal free.
2.4. REDACCIÓN DE FOLLETOS E PLV.
– Do flyer ao catálogo.
– Elementos de PLV.
2.5. TELEVISIÓN.
– Redacción do script e do audio do story board.
– O guión técnico do anuncio.
– Elementos textuais no anuncio.
– Redacción doutras formas de publicidade televisiva.
2.6. PUBLICIDADE EN RADIO.
– Redacción da cuña de radio.
– Redacción de mencións radiofónicas.
– O microprograma.
2.7. REDACCIÓN DE MAILINGS.
2.8. REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA.
2.9. REDACCIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA.
2.10. PROMOCIÓNS.
– Tipos de promocións.
– Redacción de elementos promocionais.
– Soportes promocionais publicitarios.
– Soportes promocionais de produto.
2.11. ELEMENTOS DE REDACCIÓN NO PACKAGING.
2.12. REDACCIÓN DE CAMPAÑAS POLÍTICAS.
– Obxectivos da redacción en campañas políticas.
– A linguaxe política.
– O slogan político.
– Articulación dunha campaña política.
– Soportes para mensaxes políticas.
– Redacción de campañas políticas nos novos medios.

3. REDACCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS
3.1. LINGUAXE DA WEB 2.Ou
3.2. REDACCIÓN DUNHA WEB
– Característica da linguaxe online
– Partes dunha web
– Tipos de webs
3.3. O E-MAILING
– Características e condicionantes do e-mailing
– Linguaxe dun e-mail publicitario
3.4. REDACCIÓN EN SOPORTES DE PUBLICIDADE ONLINE
– O banner
– Patrocinio de sitios web
– Rich Media Banners
– Formatos flotantes:
pop-up e pop-under
– Layers
– Cortinillas
3.5. REDACCIÓN DE BLOGS
– Tipos de blogs
– Características da redacción en blogs
– Optimización do código e dos contidos dun blog
– Microblogs
3.6. UTILIZACIÓN PUBLICITARIA DAS REDES SOCIAIS
– Redacción en Facebook
– Redacción en Twitter
– Redacción en YouTube
– Redacción noutras redes sociais
3.7. REDACCIÓN EN BUSCADORES
– Anuncios en buscadores
– Palabras crave para rendibilizar os buscadores
3.8. REDACCIÓN DE ANUNCIOS PARA TELÉFONOS MÓBILES
– Características e condicionantes
– Do sms ao wap
3.9. O LABOR DO COMMUNITY MANAGER
– Labores dun community manager
– Xestión da reputación online