Seguro de Asistencia e decesos

Seguro de Asistencia e decesos

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

8 horas

CATEGORÍA

Seguros

OBXECTIVOS

Adquirir coñecementos sobre os aspectos que definen o seguro de asistencia, as coberturas máis usuais, as súas exclusións e analizar os decesos. horas

CÓDIGO SEPE

ADGN101PO

PROVEEDOR

GDoce

Seguro de Asistencia e decesos
Adquirir coñecementos sobre os aspectos que definen o seguro de asistencia, as coberturas máis usuais, as súas exclusións e analizar os decesos.
1. DEFINICIÓN E ALCANCE DO SEGURO DE ACCIDENTES.
2. A PÓLIZA:

COMPOSICIÓN E FIGURAS QUE NELA INTERVEÑEN.
3. GARANTÍAS.
4. RISCOS EXCLUÍDOS.
5. ÁMBITO DO SEGURO DE ACCIDENTES.
6. MODALIDADES.
7. SELECCIÓN DE RISCOS.
8. TARIFICACIÓN.
9. ACTUACIÓN DO ASEGURADO EN CASO DE SINISTRO.
10. OUTROS:
DECESOS.