Seguro de Pensións, Renda diferida e Fiscalidade de Seguros

Seguro de Pensións, Renda diferida e Fiscalidade de Seguros

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

6 horas

CATEGORÍA

Seguros

OBXECTIVOS

Identificar as características dos plans de pensións, a renda diferida e fiscalidade de seguros. horas

CÓDIGO SEPE

ADGN105PO

PROVEEDOR

GDoce

Seguro de Pensións, Renda diferida e Fiscalidade de Seguros
Identificar as características dos plans de pensións, a renda diferida e fiscalidade de seguros.
1. PLANS DE PENSIÓNS: CONCEPTOS DE PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS.

1.1. Características.

1.2. Modalidades.

1.3. Principio básicos.

1.4. Continxencias.

1.5. Dereitos consolidados achegas e Prestacións.

1.6. Plans de pensións previsión asegurados.

2. RENDA DIFERIDA.

2.1. Xubilación e necesidade de aforro.

2.2. Seguro vida-aforro.

2.3. Seguro de Rendas Diferidas.

2.4. Modalidades Fiscalidade.

3. FISCALIDADE SEGUROS.

3.1. Tributación de seguros.

3.2. Seguros de Vida.

3.3. Seguro de Accidentes.

3.4. Seguro de Saúde.

3.5. Seguro de Danos.

3.6. Seguro de Responsabilidade Civil.