Servizos en Restaurantes e Bares

Servizos en Restaurantes e Bares

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

35 horas

CATEGORÍA

Hostalaría e cociña

OBXECTIVOS

Adquirir los fundamentos básicos para la atención a un cliente en un servicio de restaurante-bar desde la toma de la comanda hasta la facturación, cobro, y en su caso reclamaciones del servicio. horas

CÓDIGO SEPE

HOTR064PO

PROVEEDOR

GDoce

Servizos en Restaurantes e Bares
Adquirir los fundamentos básicos para la atención a un cliente en un servicio de restaurante-bar desde la toma de la comanda hasta la facturación, cobro, y en su caso reclamaciones del servicio.
1. INTRODUCCIÓN AO RESTAURANTE

1.1. Deontología de a profesión.

1.2. Normas de conduta e tratamento cara ao cliente, os compañeros e a empresa.

1.3. Comunicación.

1.4. O restaurante-comedor e as súas dependencias.

2. A BRIGADA

2.1. Os uniformes.

2.2. Relacións do comedor con outros departamentos.

3. O MOBILIARIO

3.1. O material de traballo.

3.2. Os condimentos.

4. MISE EN PLACE E ORGANIZACIÓN DO RANGO

4.1. Introducción

4.2. Organización do rango.

5. MANEXO DE CAMPÁS, BANDEXAS, FONTES E CARROS

6. A COMANDA

6.1. Recepción e acomodo do cliente,

6.2. Toma de comandas

6.3. Tramitación e seguimento da comanda

6.4. Comanda de viños

6.5. Despedida de clientes.

7. SERVIZO AO CLIENTE E DESBARASADO, DOBRAXE DE MESAS

7.1. Introducción

7.2. Buffet de servizo.

7.3. Trinchado e desespinado

7.4. O trinchado de carnes, de aves e de peixes.


7.5. A preparación de mariscos:
trinchado e pelado.


7.6. Cortes especiais:
jamón serrano e salmón afumado.

8. OS VIÑOS E O SEU SERVIZO

8.1 Fermentación da uva e composición do viño

8.2. Tipos.

8.3. Elaboración e crianza do viño.

8.4. Viños xenerosos e espumosos.

8.5. Servizo dos viños.

9. O BAR E O seu MISE EN PLACE

9.1. O servizo de mostrador.

9.2. Clases e características.

9.3. #Misar en place do bar.

9.4. Clasificación xeneral das bebidas

9.5. Non alcohólicas e alcohólicas.

9.6. Válelos de extracción.

10. O SERVIZO NO BAR

10.1. Servizo na barra, nas mesas, de aperitivos, de ferro.

10.2. Condicións básicas dos alimentos no bar.

10.3. A carta do bar.

10.4. As infusións.

10.5. Servizo do chocolate.

11. INICIACIÓN Á COCTELERÍA 11.1.

Elaboración de cócteles.

11.2. Series de coctelería.

11.3. Natureza doutras bebidas.

11.4. Servizo de viños espirituosos e outras bebidas.

11.5. Recetario de coctelería.

12. BUFFETS/SERVIZO DE ALMORZOS/SERVIZO DE HABITACIÓNS

12.1 Características e clases de buffets.

12.2. Montaxe de mesas de almorzos.

12.3. Servizo de habitacións.

13. MONTAXE DE MESAS ESPECIAIS

13.1. Banquetes e reunións.

14. MENÚS E CARTAS

14.1. A confección de menús e cartas.

14.2. Composición e ingredientes de menús e cartas.

14.3. Guarnicións.

14.4. Sobremesas e xeados.

14.5. Confección da carta de viños.

15. FONDOS E SALSAS

15.1. Pratos preparados á vista do cliente.

15.2. Servizo de salsas.

15.3. Mostazas.

15.4. Ensaladas.

16. As SOBREMESAS E Os QUEIXOS


16.1. As sobremesas:
introducción.


16.2. O queixo:
introducción.

17. ORGANIZACIÓN DO RESTAURANTE

17.1. Planificación do comedor.

17.2. A distribución do persoal.

17.3. A dirección de sistemas de limpeza e hixiene.

18. BENEFICIO E RISCO NAS VENDAS

18.1. Introducción.

19. FACTURACIÓN E COBRO

19.1. Introducción.

19.2. O caixeiro – Facturista no comedor.

20. RECLAMACIÓNS

20.1. As reclamacións.

20.2. Resolucións.

21. INVENTARIO

21.1. Definición.

21.2. Bodeguilla do deía.

22. SELECCIÓN E INSTRUCCIÓN DE PERSOAL

22.1. O posto de traballo.

22.2. Recrutamento e selección.

22.3. A formación.

23. APLICACIÓN LEXISLATIVA SOBRE TABACO E SIMILARES

23.1. Normativa do tabaco.

23.2. Cigarros puros e cigarros.

23.3. Dispositivos electrónicos.

23.4. Pipas de auga e similares.