Taller de comunicación para a busca de emprego (grupo 2)

Taller de comunicación para a busca de emprego (grupo 2)

Curso en aula virtual
PLAZAS AGOTADAS

Datas

13 de novembro, de 11.30 a 13.00 h. Aula virtual, impartido por Gustavo Marcos.

Duración

2 horas

CATEGORÍA

Orientación e emprego

OBXECTIVOS

As habilidades de comunicación son competencias clave tanto para facilitar o acceso ao mercado laboral como para un desempeño efectivo no traballo. Este obradoiro abordará os elementos clave da comunicación verbal e non verbal, así como a preparación emocional, un tema que determina a posta en escena e a comunicación en si. Obxectivos: - Capacitar as persoas participantes na mellora das Habilidades Comunicativas na Procura do Emprego - Selección dos contidos da Comunicación “Verbal” - Posta en valor da parte “Non Verbal” da Comunicación" horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Gustavo Marcos Cancela

Taller de comunicación para a busca de emprego (grupo 2)
As habilidades de comunicación son competencias clave tanto para facilitar o acceso ao mercado laboral como para un desempeño efectivo no traballo. Este obradoiro abordará os elementos clave da comunicación verbal e non verbal, así como a preparación emocional, un tema que determina a posta en escena e a comunicación en si. Obxectivos: – Capacitar as persoas participantes na mellora das Habilidades Comunicativas na Procura do Emprego – Selección dos contidos da Comunicación “Verbal” – Posta en valor da parte “Non Verbal” da Comunicación”

Relator/docente:
Gustavo Marcos Cancelas

Contidos:

  • A construción do discurso
  • A preparación “emocional” previa a comunicación
  • Presentacións individuais de cada persoa asistente ao curso

Metodoloxía:

Curso 100% ONLINE pero síncrono. É dicir:
fomentarase a participación activa de cada asistente e poderán mesmo practicar ante o grupo e recibir retroalimentación e consellos do profesor.