Técnicas de venda eficaces

Técnicas de venda eficaces

curso presencial
PLAZAS AGOTADAS

Datas

13 de novembro. de 10.00 a 13.00 h. Lugar: Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia.

Duración

3 horas

CATEGORÍA

Xestión comercial e Marketing

OBXECTIVOS

Comprender a importancia da comunicación comercial no negocio como fonte da acción promocional, analizar o proceso de comunicación e as ferramentas necesarias para conseguir a venda técnica efectiva. horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Asoc. Tambre

Técnicas de venda eficaces
Comprender a importancia da comunicación comercial no negocio como fonte da acción promocional, analizar o proceso de comunicación e as ferramentas necesarias para conseguir a venda técnica efectiva.
1. Ferramentas necesarias para a venda.
2. Argumentario de vendas segundo a tipoloxía de cliente-a.
3. Calidade de servizo, seguimento e fidelización de clientes. O servizo posvenda.