Tipos de Seguro: Seguros Multirriesgo, Impagos e Defensa Xurídica

Tipos de Seguro: Seguros Multirriesgo, Impagos e Defensa Xurídica

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

30 horas

CATEGORÍA

Seguros

OBXECTIVOS

Analizar os diferentes tipos e modalidades de seguro, aplicar cada tipo de seguro á demanda do cliente e tramitar e subscribir os seguros multirriesgos, seguros de falta de pagamentos e seguros de defensa xurídica. horas

CÓDIGO SEPE

ADGN126PO

PROVEEDOR

GDoce

Tipos de Seguro: Seguros Multirriesgo, Impagos e Defensa Xurídica
Analizar os diferentes tipos e modalidades de seguro, aplicar cada tipo de seguro á demanda do cliente e tramitar e subscribir os seguros multirriesgos, seguros de falta de pagamentos e seguros de defensa xurídica.
1. Seguros Multirriesgos.


1.1 Terminología:

1.2 Seguro do Fogar.

1.3 Seguro de Comercios.

1.4 Seguro de Comunidades.

1.5 Pemes Módulo.

2. Seguros de Falta de pagamentos.

2.1 Seguro de crédito.

2.2 Seguro de caución.

2.3 Seguro de crédito á exportación.

3. Seguros de Defensa xurídica.

3.1 Introdución.

3.2 Defensa Xurídica Familiar.

3.3 Defensa Xurídica para Empresas.

3.4 Defensa Xurídica da Comunidade de propietarios.

3.5 Defensa Xurídica do Arrendador.

3.6 Defensa Xurídica de Vehículos