Traballo en equipo: construíndo un equipo coordinado con LEGO SERIOUS PLAY

Traballo en equipo: construíndo un equipo coordinado con LEGO SERIOUS PLAY

curso presencial
PLAZAS AGOTADAS

Datas

13 de novembro. de 09.00 a 11.00 h. Lugar: Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia.

Duración

2 horas

CATEGORÍA

Creatividad

OBXECTIVOS

Identificar que é o que pode aportar cada persoa a un equipo de traballo, saíndo así fortalecido o propio equipo e tódolos seus membros. horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Asoc. Tambre

Traballo en equipo: construíndo un equipo coordinado con LEGO SERIOUS PLAY
Identificar que é o que pode aportar cada persoa a un equipo de traballo, saíndo así fortalecido o propio equipo e tódolos seus membros.
1. Identificación de capacidades a través da metodoloxía LEGO® SERIOUS PLAY®

2. Que supón formar parte dun equipo de traballo.

3. Coordinación dentro dos equipos.