Tratamento de Residuos e Reciclaxe

Tratamento de Residuos e Reciclaxe

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

150 horas

CATEGORÍA

Xestión de residuos

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos necesarios para deseñar e implementar proxectos de xestión integral de residuos sólidos. horas

CÓDIGO SEPE

SEAG054PO

PROVEEDOR

GDoce

Tratamento de Residuos e Reciclaxe
Adquirir os coñecementos necesarios para deseñar e implementar proxectos de xestión integral de residuos sólidos.
1. OS RESIDUOS: DEFINICIÓNS E CLASIFICACIÓNS.


1.1. Residuos:
Definicións.

1.2. Clasificacións e tipoloxía de residuos.

1.3. Os residuos. Bases para a xestión. Cantidades producidas e composición.

1.4. Integración da xestión de residuos nas actividades económicas.

1.5. Catálogos de residuos.

1.6. Operacións cos residuos.

1.7. Recollida e transporte de R.S.U.

1.8. Tecnoloxías de tratamento, reciclaxe e eliminación final.

1.9. A minimización da xeración de residuos e o emprego das mellores técnicas dispoñibles.

2. ESTRATEXIAS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS.

2.1. A estratexia de xestión dos residuos na Unión Europea.

2.2. A estratexia nacional española. Os plans de residuos.

2.3. Estatísticas e inventarios de residuos.

2.4. As estratexias rexionais de xestión de residuos. Estudo de casos.

2.5. Plans e actuacións municipais.

3. RÉXIME XURÍDICO.

3.1. Introdución ao dereito dos residuos.

3.2. O problema do concepto de residuo.

3.3. O réxime sancionador e outras responsabilidades.

3.4. O sistema de licenzas.

3.5. Actividades xeradoras de residuos.

4. ESTUDO E ANÁLISE DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA A RECOLLIDA CLASIFICADA DE RESIDUOS.

5. ESTUDO DE CASOS PRÁCTICOS