Uso responsable do smartphone

Uso responsable do smartphone

curso presencial
PLAZAS AGOTADAS

Datas

13 de novembro. de 09.00 a 11.00 h. Lugar: Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia.

Duración

2 horas

CATEGORÍA

Novas tecnoloxias

OBXECTIVOS

Coñecer o funcionamento básico dun smartphone e das aplicacións máis frecuentemente usadas, sacando así o máximo proveito desta ferramenta. horas

CÓDIGO SEPE

-

PROVEEDOR

Asoc. Tambre

Uso responsable do smartphone
Coñecer o funcionamento básico dun smartphone e das aplicacións máis frecuentemente usadas, sacando así o máximo proveito desta ferramenta.
1. Sistemas operativos e configuracións previas.

2. Descarga e instalación de aplicacións para uso social, busca de emprego e trámites coa administración.

3. Seguridade no manexo dun smartphone.