Xestión de alérgenos no sector da restauración

Xestión de alérgenos no sector da restauración

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

50 horas

CATEGORÍA

Industria alimentaria

OBXECTIVOS

Coñecer as diferentes técnicas de elaboración e conservación de distintos grupos de alimentos para a prevención de alerxias e intolerancias alimentarias en restauración; recoñecendo e interpretando a documentación sobre alerxias e intolerancias alimentarias; identificando os principais alimentos causantes destas e analizando e aplicando as técnicas de servizo nas distintas elaboracións horas

CÓDIGO SEPE

SANP038PO

PROVEEDOR

GDoce

Xestión de alérgenos no sector da restauración
Coñecer as diferentes técnicas de elaboración e conservación de distintos grupos de alimentos para a prevención de alerxias e intolerancias alimentarias en restauración; recoñecendo e interpretando a documentación sobre alerxias e intolerancias alimentarias; identificando os principais alimentos causantes destas e analizando e aplicando as técnicas de servizo nas distintas elaboracións
1. CARACTERIZACIÓN DAS ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. REACCIÓNS
ADVERSAS Aos ALIMENTOS.
1.1. A alerxia aos alimentos.
1.2. Relación de alerxias alimentarias, causas e tratamento/prevención.
1.3. A alerxia ao látex.
1.4. Reaccións adversas non inmunológicas aos alimentos.
1.5. A enfermidade celíaca.
2. IDENTIFICACIÓN DOS PRINCIPAIS ALIMENTOS CAUSANTES DE ALERXIAS E
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
2.1. Interpretación da etiquetaxe de alimentos e da simboloxía relacionada.
2.2. Símbolos identificativos na etiquetaxe de alimentos aptos para celíacos.
2.3. Listaxe de alimentos aptos para celíacos
2.4. Actividade para a correcta interpretación da etiquetaxe de alimentos e da simboloxía relacionada con alerxias
alimentarias e intolerancia ao glute.
2.5. Principais alimentos causantes de alerxias.
2.6. Produtos sustitutivos para persoas con alerxia a alimentos.
2.7. Produtos sustitutivos para persoas con intolerancia ao glute.
2.8. O uso do látex na manipulación de alimentos.
2.9. Obxectos e circunstancias que teñen ou poden conter látex.
2.10. Alimentos para celíacos.
2.11. Referencias lexislativas sobre a etiquetaxe de alimentos.
3. ELABORACIÓN DE OFERTAS GASTRONÓMICAS E/Ou DIETAS RELACIONADAS COAS
ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS.
3.1. Aspectos básicos de nutrición.
3.2. Por que restauradores?
3.3. A roda dos alimentos.
3.4. Aspectos básicos de calidade e seguridade alimentaria.
3.5. A dieta sen glute.
3.6. Diagrama de procesos para o deseño de ofertas gastronómicas e/ou dietas relacionadas coas alerxias
e intolerancias alimentarias.
3.7. Boas prácticas na elaboración de pratos aptos para persoas alérxicas a alimentos e ao látex, e
para celíacos.
4. A COMUNICACIÓN CO CLIENTE E A XESTIÓN DE ALÉRGENOS EN ESTABLECEMENTOS
DE RESTAURACIÓN
4.1. Principais novidades da regulamentación vixente.
4.2. Os requisitos para a restauración.
4.3. Como dispoñer e manter actualizada a información da etiquetaxe dos produtos e ingredientes
que fornecen os provedores?
4.4. Substancias ou produtos que causan alerxias ou intolerancias
4.5. Como comprobar a etiquetaxe durante a recepción de mercadoría?
4.6. Como evitar ou minimizar a contaminación cruzada na área de cociña?
4.7. Como informar os consumidores dos alérgenos presentes no produto?
4.8. Como coñecer e identificar os alérgenos potenciais?