Xestión de sistemas de seguridade alimentaria

Xestión de sistemas de seguridade alimentaria

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

120 horas

CATEGORÍA

Industria alimentaria

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos necesarios para implantar, manter, mellorar e xestionar sistemas de seguridade alimentaria incluídos os sistemas APPCC, cumprindo cos requisitos da seguridade alimentaria en organizacións de calquera tamaño e actividades relacionadas coa alimentación. horas

CÓDIGO SEPE

INAD019PO

PROVEEDOR

GDoce

Xestión de sistemas de seguridade alimentaria
Adquirir os coñecementos necesarios para implantar, manter, mellorar e xestionar sistemas de seguridade alimentaria incluídos os sistemas APPCC, cumprindo cos requisitos da seguridade alimentaria en organizacións de calquera tamaño e actividades relacionadas coa alimentación.
1. Xestión da seguridade alimentaria.

1.1. Conceptos básicos de xestión.

1.2. Principios da xestión da seguridade alimentaria.

1.3. A seguridade alimentaria. Conceptos xerais.

1.4. Política de seguridade alimentaria.

1.5. Conceptos organizativos.

1.6. Xestión.

1.7. Lexislación e normativa.

2. Organización da función seguridade alimentaria.

2.1. Organización e coordinación.

2.2. Comunicación externa e interna.

2.3. Auditorías.

3. Principios de xestión por procesos.

3.1. Identificación dos procesos.

3.2. Planificación de procesos.

3.3. Xestión de procesos.

3.4. Medida de procesos.

3.5. Mellora de procesos.

4. Xestión de recursos.

4.1. Recursos humanos.

4.2. Infraestrutura.

4.3. Ambiente de traballo.

5. Planificación e realización de produtos inocuos.

5.1. Planificación do deseño e desenvolvemento.

5.2. Plans ou programas de prerrequisitos.

5.3. Etapas previas a un plan APPCC.

6. Análise de riscos.

6.1. Identificación de riscos e determinación de niveis de aceptación.

6.2. Avaliación de riscos.

6.3. Identificación e avaliación de medidas de control.

7. Deseño e implantación dun plan APPCC.

7.1. Identificación de Puntos Críticos de Control.

7.2. Determinación de Límites Críticos.

7.3. Seguimento dos Puntos Críticos de Control.

8. Implantación dun sistema de seguridade alimentaria.

8.1. Trazabilidade.

8.2. Accións correctivas.

8.3. Manexo e retirada de produtos non seguros.

9. Aspectos sociais.

9.1. Satisfacción do persoal.

9.2. Comunicación.

9.3. Comunicación externa.

9.4. Comunicación interna.

10. Aspectos legais e normativos.

10.1. Lexislación.

10.2. Aspectos normativos.

10.3. Normalización.

10.4. Outros requisitos da industria alimentaria.

10.5. Outras normas relacionadas (medio ambiente, OHSAS,…).

11. Verificación, validación e actualización do sistema de xestión da seguridade alimentaria.

11.1. Seguimento e control.

11.2. Auditorías internas.

11.3. Avaliación dos resultados.

11.4. Validación.

11.5. Revisión e mellora do sistema.