Xestión de ventas, marketing directo e utilización de redes sociais na xestión comercial

Xestión de ventas, marketing directo e utilización de redes sociais na xestión comercial

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

90 horas

CATEGORÍA

Xestión comercial e Marketing

OBXECTIVOS

Aplicar técnicas de márketing directo e dixital á xestión de vendas e de relación cos clientes horas

CÓDIGO SEPE

COMT040PO

PROVEEDOR

GDoce

Xestión de ventas, marketing directo e utilización de redes sociais na xestión comercial
Aplicar técnicas de márketing directo e dixital á xestión de vendas e de relación cos clientes

VDE1. Xestión da Venda e a súa Cobranza. Atención de Queixas e Reclamacións.
1.1. A xestión comercial.
1.2. A relación co cliente.
1.3. Servizo de atención ao cliente. Queixas e reclamacións.
VDE2. Ferramentas da Xestión Comercial. Seguimento Despois de Eventos.
2.1. O plan de márketing como ferramenta de xestión.
2.2. A xestión comercial.
2.3. Planificación e desenvolvemento de eventos e actos comerciais.
2.4. A comunicación en márketing.
VDE3. Marketing Directo.
3.1. O márketing directo como parte do plan de márketing.
3.2. O plan de márketing directo.
3.3. Estratexias de interacción cos clientes.

VDE4. Marketing Dixital. Utilización das Redes Sociais e Outras Ferramentas Web na Xestión
Comercial e de Marketing.
4.1. A web 2.0 na empresa.
4.2. Marketing en medios sociais

  • crear contidos e conversar.

4.3. Marketing en medios sociais

  • escoitar e medir.