Técnico/a contable
COGAMI

Técnico/a contable

PRAZO PECHADO

Desde o luns 20 de novembro todas as ofertas de emprego de Talentia Summit '23 xa están pechadas.

UBICACIÓN OFERTA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN

2023-10-31

ESTUDOS MÍNIMOS REQUIRIDOS

Grado universitario

EXPERIENCIA MÍNIMA

1 año

HAI POSIBILIDADE DE TELETRABALLO?

Presencial

COGAMI-jpg
Técnico/a contable
Vacantes: 1
Dende COGAMI seleccionamos un/unha ADMINISTRATIVO/A CONTABLE para SANTIAGO DE COMPOSTELA para dar soporte no rexistro e control das operacións contables do ámbito.

A persoa seleccionada, participará na contabilización de todos os movementos económicos (compras e gastos, amortizacións, subvencións, dietas, salarios e seguridade social, etc., na facturación, levando a cabo a elaboración, contabilización e envío tanto das facturas recibidas de provedores como das facturas emitidas aos organismos públicos, entidades, etc., en tarefas de conciliación bancaria e na confección, presentación e liquidación dos impostos, trimestrais e anuais.

Apostamos pola igualdade nos postos de traballo e gustaríanos contribuír ao talento feminino. Se es unha persoa con iniciativa, che gusta traballar en equipo e compartes o noso espírito de valor social, estamos á túa espera!. Requisitos: Licenciatura ou Grao en Económicas, Empresariales o titulación equivalente.Valórase estar en posesión do Certificado de Discapacidade ou unha IPT.

Estás aplicando a

Técnico/a contable

COGAMI