TERAPEUTA OCUPACIONAL
COGAMI

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PRAZO PECHADO

Desde o luns 20 de novembro todas as ofertas de emprego de Talentia Summit '23 xa están pechadas.

UBICACIÓN OFERTA

ROIS (A CORUÑA)

DATA DE PUBLICACIÓN

2023-10-11

ESTUDOS MÍNIMOS REQUIRIDOS

Grado universitario

EXPERIENCIA MÍNIMA

1 año

HAI POSIBILIDADE DE TELETRABALLO?

Presencial

COGAMI-jpg
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Vacantes: 1

COGAMI precisa incorporar a un TERAPEUTA OCUPACIONAL para o seu Centro de Día en Rois, A Coruña. A persoa seleccionada realizará, entre outras as seguintes funcións:


Participar no plan xeral de actividades do centro.
Realizar actividades auxiliares de psicomotricidade, linguaxe, dinámicas e rehabilitación persoal e social aos residentes.
Colaborar no seguimento ou a avaliación do proceso recuperador ou asistencial dos residentes do centro.
Participar nas áreas de ocio e tempo libre da persoa usuaria do centro.
Colaborar nas materias da súa competencia nos programas que se realicen de formación e información ás familias das persoas usuarias e as institucións.
En xeral, todas aquelas actividades non especificadas anteriormente que se lle pidan e que teñan relación co anterior.

Requisitos:

Diplomatura ou grao en Terapia ocupacional

Ofrécese cobertura de vacacións:

20/11/2023 ata 29/11/2023 e do 1/12/2023 ATA 15/12/2023 en horario de 10:
00 horas a 18:00 horas podendo ser este modificado según necesidades do centro. Apostamos pola igualdade nos postos de traballo e gustaríanos contribuír ao talento feminino. Se es unha persoa con iniciativa, che gusta traballar en equipo e compartes o noso espírito de valor social, estamos á túa espera! Valórase estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.
Estás aplicando a

TERAPEUTA OCUPACIONAL

COGAMI