ENFERMEIROS/AS
COGAMI

ENFERMEIROS/AS

PLAZO CERRADO

Desde el lunes 20 de noviembre todas las ofertas de empleo de Talentia Summit '23 ya están cerradas.

UBICACIÓN OFERTA

Santiago de Compostela

FECHA DE PUBLICACIÓN

2023-10-31

ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS

Grado universitario

EXPERIENCIA MÍNIMA

1 año

¿HAY POSIBILIDAD DE TELETRABAJO?

Presencial

COGAMI-jpg
ENFERMEIROS/AS
Vacantes: 1

COGAMI precisa incorporar a unha persoa Titulada en Enfermería procedente da provincia de A Coruña para lar cobertura as necesidades que se presentes na rede de centros de día ou residencia de COGAMI.

A persoa seleccionada realizará, entre outras, as seguintes funcións:

– Vixiar e atender aos residentes, as súas necesidades xerais humanas e sanitarias, especialmente no momento en que estes precisen dos seus servicios.
– Tomar a presión sanguínea, o pulso e a temperatura.
– Colaborar cos médicos preparando o material e os medicamentos que se vaian utilizar.
– Ordenar as historias clínicas, anotar os datos relacionados coa propia función que deban figurar.
– Atender o residente encamado por enfermidade, efectuando os cambios posturais prescritos, controlando o servizo de comidas aos enfermos e subministrando directamente a aqueles pacientes cuxa alimentación requira instrumentalización (sonda nasogástrica, sonda gástrica, etc.).
– Controlar a hixiene persoal dos residentes e tamén os medicamentos e alimentos que estes teñan nas habitacións.
– Atender as necesidades sanitarias que teña o persoal que traballa no centro e que sexan da súa competencia.
– Colabora cos/as fisioterapeutas nas actividades cuxo nivel de cualificación sexa compatible coa súa titulación de ATS/DUE, cando as súas funcións específicas o permitan.
– Realizar os pedidos de farmacia, analítica e radioloxía naqueles centros onde non exista especialista.
– Vixiar e coidar da execución das actividades de tipo físico prescritas polo médico, e observación.

Requisitos: Grado Enfermería o Diplomatura.

Apostamos pola igualdade nos postos de traballo e gustaríanos contribuír ao talento feminino. Se es unha persoa con iniciativa, che gusta traballar en equipo e compartes o noso espírito de valor social, estamos á túa espera! Valórase estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Estás aplicando a

ENFERMEIROS/AS

COGAMI