Ingeniero Organización Industrial

Calvo

Ingeniero en Organización Industrial. Colaborar con la coordinación de las actividades de producción, estableciendo los objetivos, planes y presupuestos de producción, coordinando los recursos disponibles para la optimización de la producción

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN

COGAMI jpg 1

COGAMI selecciona PERSOAL DE CONDUCIÓN con carné C, CAP para realizar a recollida de enseres e voluminosos na ruta na provincia de A CoruñaEntre as súas funcións están: Recollida de enseres e voluminosos seguindo a folla de ruta asignada, asegurando unha xestión eficiente e sostible dos residuos. Rexistro de calquera incidencia que xurda durante o […]