LOGOPEDA

COGAMI jpg 1

COGAMI precisa incorporar a unha/un LOGOPEDA para a rede de centros de día de COGAMI.A persoa seleccionada realizará, entre outras, as seguintes funcións: Avaliación logopédica a través de escalas estandarizadas.Realización de informes.Intervención nas alteracións das áreas do linguaxe, fala, cognición e alimentación.Orientación e asesoramento ás familias.Traballo interdisciplinario co resto do equipo. Requisitos: Grao en Logopedia […]