TERAPEUTA OCUPACIONAL

COGAMI jpg 1

COGAMI precisa incorporar a un TERAPEUTA OCUPACIONAL para o seu Centro de Día en Rois, A Coruña. A persoa seleccionada realizará, entre outras as seguintes funcións: Participar no plan xeral de actividades do centro.Realizar actividades auxiliares de psicomotricidade, linguaxe, dinámicas e rehabilitación persoal e social aos residentes.Colaborar no seguimento ou a avaliación do proceso recuperador […]