10 vantaxes da formación móbil ou m-learning

Somos perfectamente coñecedores de que a formación online xa non é futuro, nin un proceso que está en período de implementarse, se non que se trata dunha vía de desenvolvemento educativo e académico que se instaurou na actualidade, na transformación e cambio do proceso de formación en todas as idades, sobre todo, acelerado e precipitado […]