Competencias dixitais avanzadas

Competencias dixitais avanzadas

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

60 horas

CATEGORÍA

Sistemas e bases de datos

OBXECTIVOS

Adquirir as competencias dixitais avanzadas que permitan “aproveitar a riqueza das novas posibilidades asociadas ás tecnoloxías dixitais” #de acordo con Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente. horas

CÓDIGO SEPE

IFCT46

PROVEEDOR

GDoce

Competencias dixitais avanzadas
Adquirir as competencias dixitais avanzadas que permitan “aproveitar a riqueza das novas posibilidades asociadas ás tecnoloxías dixitais” #de acordo con Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente.
1. Configuración básica do sistema operativo.
1.1. Actualizacións automáticas.
1.2. Instalación de novos programas.
1.3. Instalación de drivers de periféricos.
1.4. Instalación de certificados dixitais.
1.5. Configuración de redes de datos.

2. Tratamento da información.
2.1. Técnicas avanzadas de procura.
2.2. Curación de contidos.
2.3. Almacenamento de contido na nube. (Dropbox, Google Drive, OneDrive de Microsoft).

3. Comunicación.
3.1. Compartir información.
3.2. Comunicación mediante tecnoloxías dixitais.
3.3. Normas de conduta e perigos.

4. Creación do contido.
4.1. Ferramentas ofimáticas (folla de cálculo e base de datos).
4.2. Retoque básico de imaxes.
4.3. Dereitos de autor e licenzas.

5. Seguridade.
5.1. Protección do computador.
5.2. Protección do dispositivo móbil.
5.3. Protección da rede de datos.

6. Resolución de problemas.
6.1. Detección e eliminación de virus e troyanos.