Deseño gráfico vectorial con Corel Draw

Deseño gráfico vectorial con Corel Draw

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

60 horas

CATEGORÍA

Deseño gráfico e 3D

OBXECTIVOS

Manexar as ferramentas e comandos do programa Corel Draw para crear gráficos vectoriais. horas

CÓDIGO SEPE

ARGG005PO

PROVEEDOR

GDoce

Deseño gráfico vectorial con Corel Draw
Manexar as ferramentas e comandos do programa Corel Draw para crear gráficos vectoriais.
INTRODUCIÓN A CORELDRAW.

Conceptos xerais.

Tipos de imaxes.

Iniciar CorelDRAW.

A contorna de traballo.

A caixa de ferramentas.

Saír da aplicación.

TRABALLO CON ARQUIVOS.

Abrir debuxos.

Importar debuxos.

Crear novos debuxos.

Gardar debuxos.

Exportar debuxos.

Solicitar axuda.

CONFIGURACIÓN DOS DEBUXOS.

Preparar a páxina.

Axudas ao debuxo.

Ferramenta Rectángulo.

Ferramenta Elipse.

Seleccionar obxectos.

Zoom.

Calidade de visualización.

DEBUXO DE OBXECTOS (I).

Desfacer erros.

Debuxo de liñas e curvas.

Man alzada e Polilínea.

Unión automática.

Ferramenta Bézier.

Polígonos, estrelas e espirais.

DEBUXO DE OBXECTOS (II)

Formas básicas.

Debuxar formas con 3 puntos.

Diagramas de fluxo.

Debuxo intelixente.

RECHEO DE OBXECTOS (I).

Elixir o recheo.

Recheo uniforme.

Paletas de cores.

Recheo degradado.

Copiar recheos.

RECHEO DE OBXECTOS (II).

Recheo con patróns.

Recheo de textura.

Recheos de malla.

Outros recheos.

CONFIGURAR LIÑAS E CONTORNOS.

Opcións de contorno.

Establecer atributos.

Copiar propiedades.

Contorno predeterminado.

SELECCIONAR OBXECTOS.

Modos de selección.

Cortar, copiar e eliminar obxectos.

Mover a unha posición.

Duplicar e clonar obxectos.

Paso e repetición.

Outras transformacións.

MODELAR LIÑAS E CONTORNOS.

Sectores e arcos.

Rectángulos redondeados.

Modificación de liñas e curvas.

Edición de nodos.

Deformar obxectos.

Recortar, cortar e borrar.

ORGANIZACIÓN DE OBXECTOS.

Establecer a orde.

Agrupar e desagrupar.

Combinar e descombinar.

Aliñar e distribuír obxectos.

Intersecar, recortar e soldar.

Traballo con capas.

INCLUÍR TEXTO.

Tipos de texto.

Texto artístico.

Texto de parágrafo.

Inserir caracteres e códigos.

Aplicando atributos.

CORRECCIÓN DO TEXTO.

Conversión de texto.

Edición de caracteres.

Separación silábica.

Sinónimos e corrección rápida.

Ortografía e gramática.

FORMATO DO TEXTO.

Espaciado e xustificación.

Sangría e tabuladores.

Crear columnas.

Listas con marcas.

Adaptación do texto.

Traballar con páxinas.

EFECTOS ESPECIAIS (I).

Aplicar perspectiva.

Envolturas.

Contornos e límites.

O efecto bisel.

Mestura de obxectos.

Extrusión.

Símbolos.

EFECTOS ESPECIAIS (II).

Aplicar siluetas.

O efecto lente.

Ferramentas interactivas.

Transparencia interactiva.

Liñas de cota.

Obxectos PowerClip.

BASE DE DATOS E IMAXES

Datos asociados ao obxecto.

Administrador de datos do obxecto.

Traballar con bitmaps.

Vectorizar un bitmap.

Converter a bitmap.

PUBLICAR DOCUMENTOS.

Documentos en PDF/PDF.

Documentos para Internet.

Incorporar texto.

Incorporar imaxes.

Outros obxectos Internet.

Publicar na internet.

IMPRESIÓN.

Tipos de impresión.

Administración da cor.

Presentación preliminar.

Opcións avanzadas.

Marcas de impresión.

Imprimir fusión.

UTILIDADES GRÁFICAS.

Establecer os parámetros.

Capturar a imaxe.

Códigos de barras.

Xestión de fontes