Farmacoloxía básica

Farmacoloxía básica

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

75 horas

CATEGORÍA

Sanidade

OBXECTIVOS

Identificar os métodos de acción máis importantes dos distintos fármacos en base á farmacoloxía aplicada aos procesos patolóxicos de maior incidencia. horas

CÓDIGO SEPE

SANP037PO

PROVEEDOR

GDoce

Farmacoloxía básica
Identificar os métodos de acción máis importantes dos distintos fármacos en base á farmacoloxía aplicada aos procesos patolóxicos de maior incidencia.

1. INTRODUCIÓN Á FARMACOLOXÍA
1.1. Concepto de Farmacoloxía.
1.2. Fármacos e mecanismos de acción.
1.3. Biofarmacia e farmacocinética básica:

proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo,
excreción e resposta de medicamentos no organismo (LADME).
1.4. Administración de medicamentos:
formas farmacéuticas e vías de administración.
1.5. Dosaxe de medicamentos Doses Diarias Definidas (DDDs). Relación dose-efecto.
1.6. Nomenclatura dos medicamentos.
1.7. Reaccións adversas dos fármacos.
1.8. Interaccións medicamentosas.
1.9. Sobredosificación medicamentosa.
2. FARMACOLOXÍA APLICADA Aos DISTINTOS SISTEMAS E APARELLOS
2.1. Farmacoloxía do sistema nervioso.
2.2. Tratamento farmacolóxico do aparello circulatorio.
2.3

  • Tratamento farmacolóxico dixestivo.

2.4. Tratamento farmacolóxico do respiratorio.
2.5. Principais fármacos aplicados ao aparello genitourinario.
2.6. Farmacoloxía do sistema endocrino.
2.7. Farmacoloxía musculoesquelética.
2.8. Farmacoloxía referida aos órganos sensitivos.
2.9. Farmacoloxía das enfermidades infecciosas.
2.10. Farmacoloxía da inflamación.
2.11. Farmacoloxía das afeccións da pel.