Limpeza e hixienización

Limpeza e hixienización

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

55 horas

CATEGORÍA

Saúde e nutrición

OBXECTIVOS

Realizar as tarefas de limpeza utilizando as técnicas máis eficaces, así como elixir os materiais, produtos, utensilios e máquinas adecuadas. horas

CÓDIGO SEPE

SSCI008PO

PROVEEDOR

GDoce

Limpeza e hixienización
Realizar as tarefas de limpeza utilizando as técnicas máis eficaces, así como elixir os materiais, produtos, utensilios e máquinas adecuadas.
1. Importancia social dos traballos de limpeza.

1.1. Limpeza por estética.

1.1.1. Limpeza por conservación do valor.

1.1.2. Limpeza por hixienización.

2. A limpeza e hixienización.

2.1. Técnicas de limpeza.

2.1.1. Elección de materiais e produtos.

2.1.2. Elección de utensilios e máquinas.

2.1.3. Elección de produtos.

2.2. Identificación de sucidades.

2.3. Identificación de superficies.

2.4. Técnicas e métodos de limpeza.

2.5. Sistemas.

2.6. Programas e periodicidades de limpeza.

3. Comportamento a observar polas persoas de limpeza.

3.1. Cos compañeiros.

3.2. Cos Clientes.

3.3. Cos encargados.

4. Importancia da protección nos procesos de limpeza.

5. Técnicas de supervisión e autocontrol dos procesos de limpeza.