Preelaboración e Conservación de Alimentos

Preelaboración e Conservación de Alimentos

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

40 horas

CATEGORÍA

Hostalaría e cociña

OBXECTIVOS

Aplicar as técnicas utilizadas na preelaboración e conservación de toda clase de alimentos, asegurando a hixiene na manipulación de alimentos. horas

CÓDIGO SEPE

HOTR056PO

PROVEEDOR

GDoce

Preelaboración e Conservación de Alimentos
Aplicar as técnicas utilizadas na preelaboración e conservación de toda clase de alimentos, asegurando a hixiene na manipulación de alimentos.
1. EQUIPOS DE COCIÑA

Maquinaria básica

Batería e utillaje

2. MATERIAS PRIMAS

Características

Variedades

Calidades e aplicacións gastronómicas

3. PREELABORACIÓN DE PRODUTOS

Tratamento básico

Cortes e pezas

Técnicas de preelaboración

Control de resultados

4. PREELABORACIÓN DE ALIMENTOS

Preelaboración e tratamento das verduras

As aves de curral

Gañado lanar

Gando vacún

Os porco

Peixes

5. CONSERVACIÓN

Sistemas e métodos

Equipos asociados a cada sistema/método

Técnicas de execución dos diferentes sistemas/métodos

6. REXENERACIÓN DE PRODUTOS

Definición

Procedementos

Rexeneración de produtos

7. HIXIENE NAS ZONAS DE PRODUCIÓN CULINARIA

Instalacións e equipos

Manipulación

Intoxicacións alimentarias