Sensibilización ante a Diversidade Sexual

Sensibilización ante a Diversidade Sexual

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

7 horas

CATEGORÍA

Servizos Socioculturais e á Comunidade

OBXECTIVOS

Manexar os conceptos sobre diversidade sexual e sensibilizar sobre a mesma. horas

CÓDIGO SEPE

SSCG031PO

PROVEEDOR

GDoce

Sensibilización ante a Diversidade Sexual
Manexar os conceptos sobre diversidade sexual e sensibilizar sobre a mesma.
1.CONCEPTOS SAÚDE

1.1.Concepto integral de saúde.

1.2.Saúde sexual.

1.3.Que é a sexualidade


1.4.A diversidade sexual:
Concepto de minoría.

1.5.Identidade sexual en sentido amplo.


1.6.Orientación sexual:

Identidade sexual/Xénero: Práctica sexual

1.7.Homosexualidade

1.8.Evolución e situación actual da homosexualidade en España

1.9.Familia Homoparental

1.10.Transexualidad

1.11.A importancia do nomear e como se nomea.

1.12.Distintas visións da transexualidad.

1.13.Proceso transexualizador.

1.14.Proceso, psicolóxico, médico e cirúrxico.

2.SENSIBILIZACIÓN

2.1.Homofobia e Transfobia.


2.2.Distintos tipos de homofobia/transfobia:
cognitiva, afectiva, conductual.

2.3.Aspectos sociais

2.4.Aspectos familiares

2.5.Aspectos laborais

2.6.Situación Mundial/Dereitos Humanos

2.7.Saúde LGTB

3.COLECTIVO LGTB E MUNDO LABORAL

3.1.Aspectos xurídicos

3.2.Situación laboral do colectivo LGTB

3.3.Realidade de gais e lesbianas.

3.4.Situación das persoas transexuais.