Sistema de Xestión Medioambiental na Empresa

Sistema de Xestión Medioambiental na Empresa

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

75 horas

CATEGORÍA

Xestión de residuos

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos necesarios para a implantación, desenvolvemento e mantemento do Sistema de Xestión Ambiental nas empresas. horas

CÓDIGO SEPE

SEAG029PO

PROVEEDOR

GDoce

Sistema de Xestión Medioambiental na Empresa
Adquirir os coñecementos necesarios para a implantación, desenvolvemento e mantemento do Sistema de Xestión Ambiental nas empresas.
1. Desenvolvemento sostible e xestión ambiental nas empresas.

1.1. Empresa e medio ambiente.

1.2. Problemas ambientais das Actividades Produtivas e dos modelos de produción lineal e aberta.

1.3. Identificación das repercusións ou impactos ambientais das actividades empresariais.

1.4. Necesidade de procura de novos modelos de produción.

1.5. A política ambiental na UE e a xestión ambiental na empresa.

1.6. A dimensión ambiental nas empresas.

1.7. Factores que inciden na xestión ambiental.

1.8. Obxectivos da Xestión Ambiental.

1.9. Explicación dos Sistemas de Xestión Ambiental.

2. Sistemas de xestión ambiental normalizados.

2.1. A normalización dos sistemas de Xestión Ambiental.

2.2. Familias de normas.

2.3. As certificacións ISO 14001 e EMAS.

2.4. Adaptación da Norma ISO 14001 ao Regulamento EMAS.

2.5. Posta en marcha dun SGA normalizado.

2.6. Clasificación de Indicadores Ambientais e efectos ambientais.

2.7. Situación da Certificación ISO 14001 e EMAS na PEME españolas.

2.8. Descrición e análise doutros certificados ambientais (produtos con Etiqueta Ecolóxica Europea, Etiquetaxe Enerxética en electrodomésticos, ou Certificados Forestais FSC e PEFC).

2.9. Requisitos dun sistema de xestión medioambiental.

2.10. Implantación dun sistema de xestión medioambiental.

2.11. Comprobacións e accións correctoras.

2.12. Redacción da declaración medioambiental.

2.13. Ferramentas e axudas financeiras para a implantación dun sistema de xestión medioambiental.

2.14. Tendencias futuras na xestión medioambiental.

3. Participación dos traballadores nos sistemas de xestión ambiental na empresa.

3.1. Normas voluntarias e marcos lexislativos de participación.

3.2. Participación no Regulamento EMAS.

3.3. A Participación na auditoría.

3.4. Fórmulas organizativas para a participación dos traballadores e dos seus representantes.

3.5. Propostas de criterios de participación e boas prácticas.